Go-Talk 9+

Go-Talk 9+

GoTalk je komunikacijska in izobraževalna naprava s pomočjo katere posnamete govor in ga predvajate s pritiskom na gumb.  Kot pove ime, vzami me s seboj: v šolo, na delo, na igrišče ali pa ga imate doma. Je lahek, močan in enostaven za uporabo. Snemalni čas šestih minut je razdeljen na 36 sporočil.  

Kako dobiti 36 sporočil, če je samo devet oken za sporočila? Naprava ima štiri nivoje in vsaki nivo ima lahko devet posnetih sporočil. Uporabnik prepozna pomen vsakega posnetega sporočila s slikami ali besedami v okencu predloge. Z dotikom slike v oknu, se sporočilo predvaja.

 GoTalk  ima tri osnovne namene za uporabo. Najprej kot avgumentativno komunikacijska naprava. Uporabnik tukaj govori s predvajanjem ustreznega sporočila: Rad bi naročil Big Mac in velik čips, prosim. Drugič, z napravo lahko nekoga opomni, kaj mora narediti ali kaj bo potreboval za naslednjo aktivnost: Spravi malico in domačo nalogo v svojo torbo, preden greš na avtobus. In tretjič kot naprava za učenje, ki dopolnjuje in utrjuje učno snov: Šest plus devet je? V praksi boste spoznali, da se bodo naštete uporabe prekrivale.

 GoTalk se uporablja za otroke in odrasle osebe. Pomočnik (učitelj, starši ali terapevt) izbere vsebino, ki se bo posnela in ustrezne slike ter besede za predlogo. Ta izbor je zelo pomemben, zato naj se upoštevajo tudi  uporabnikove želje. Glas, s katerim posnemate sporočila naj ustreza uporabniku, če je mogoče po starosti in spolu. Uporabljajte besednjak, ki je skupen ljudem iste starosti


Kontakt

Paul Tootill

Expert d.o.o., Hrastje 216, 4000 Kranj, Slovenija

Tel: 04/2323-116 Faks:04/2335-139