Pridevniki

V kompletu je 48 slik, ki prikazujejo raznovrstnost različnih pridevnikov. Vsak pridevnik je uporabljen večkrat. V večini primerov so pridevniki uporabljeni z nasprotnim pomenom, kjer je to možno.                                                                                                                     

  PREDLAGANI NAČINI DELA

 Gradnja pred-jezikovnih pojmov

Pokažite slike posamezno iz isti skupine. Namen je, da uporabnik razume pridevnik.

  • Primer: Deček nosi eno dolgo nogavico in eno kratko nogavico.
  • Primer: Dolgi in kratki lasje se primerjajo z lasmi uporabnika.

Z navedenimi primerjavami razvijamo pojme

 Vadba uporabe novo naučenih pojmov

  • Primer: Pazljivo prenašanje polnih kozarcev lahko razširimo s pomočjo slike

(Kako nosimo poln in prazen kozarec ?) in potem te pojme razširimo na ostale slike.

 Razvoj besednega razumevanja

  • Primer: Odprt in zaprt predal - Pojem je verjetno uporabniku poznan in razumljiv, isti pojem lahko razširamo na dežnik in knjigo.

 Razvoj jezikovnega izražanja

  • Primer: Opis mokrih rok povečamo za opis mokre brisače in če ne pazimo, tudi mokrih tal.

 Pridobivanje besednega zaklada

Osnove otrokovega zgodnjega besednega zaklada so povezane z njegovimi potrebami in zanimanji. Kasneje se raširijo, tudi na dogodke zunaj domačega okolja. S slikami mu lahko še dodatno pomagamo.

  • Primer: Pridevnika čist in umazan lahko povežemo že zelo zgodaj z rokami in obrazom.

Kasneje to razširimo na čevlje in krožnike.

9780863883910 - Adjectives

 Cena z DDV €41,44

 

 

 


Kontakt

Paul Tootill

Expert d.o.o., Hrastje 216, 4000 Kranj, Slovenija

Tel: 04/2323-116 Faks:04/2335-139