Kaj je narobe?

Kaj je narobe?

 V  kompletu je 48 slik. Vsaka slika prikaže osebo, ki predstavi znano aktivnost v zvezi z delom, z zabavo ali z vsakdanjim življenjem. Nekatere slike so jasno razumljive, druge pa zahtevajo več razumevanja o praktičnih ali družbenih pojmih. Naloga je, da se odkrije in razloži kaj je narobe v vsakem predstavljenem primeru.

PREDLAGANI NAČIN UPORABE

  Opazovanje in sklepanje

  Razmislite, kako je problem ali situacija nastala. Povežite verižno dogodke in ljudi, ki so vključeni. Pogovorite se o osebah in o njihovih čustvih.   

 Reševanje problemov

 Pogovorite se, kako rešimo nastali problem, glede na to, kdo je vpleten in na kakšen način. Razširite situacije, da vklopite druge dejavnike, ki so možni.  

  Pričakovanje

 Razumevanje vzroka in posledice. Razvoj takšnih situacij pri katerih bi lahko problemi nastali, če ne ukrepamo zoper njih. Uporaba opozorilnega jezika in pojmov nujnosti in nevarnosti glede na stopnjo resnosti in morebitne škode. Pretehtanje morebitnih posledic in oseb, ki bi bile vključene. Praktični in družbeni zapleti so vključeni.

  Zgradba zgodbe

Razvrstite posamezne slike in odkrijte napake v dani situacji. Napake so odvisne od skupine, ki jo predstavite. 

 

 

9780863886171 - What's Wrong?

Cena z DDV €41,44


Kontakt

Paul Tootill

Expert d.o.o., Hrastje 216, 4000 Kranj, Slovenija

Tel: 04/2323-116 Faks:04/2335-139