Zaporedja 4 slike

 Zaporedja 4 slike

Komplet sestavlja 48 slik, ki so razdeljene v 12 skupin, vsaka skupina ima 4 zaporedja. Zgodbe v zaporedjih so opisane s čustvi kot sreča, jeza, razočaranje ali vedenjem kot skrb, odgovornost, potrpljenje.  

 Predlagani pristop

Navedene ideje in dejavnosti predstavite na primerni težavnostni stopnji. Pri izbiranju zgodbe imejte v mislih, da je lažje narediti povezavo med slikami postopno, kot da zaporedje predstavite v celoti naenkrat.

 Faza 1

Položite prvo sliko iz zaporedja na mizo in opišite dogajanje na njej. Nadaljujte z opisom ostalih slik, ki si sledijo v zaporedju. V tej fazi je poudarek na učenju razumevanja dogodkov.

 Faza 2

Uporabite isto zaporedje in ponovite zgoraj opisani postopek predstavitve posameznih slik. Poudarek je zdaj na spodbujanju jezikovnega odziva, ko pokažemo posamezno sliko.

 Faza 3

Pokažite celotno zaporedje in spodbudite jezikovni odziv na dogajanje v zaporedju.

 Faza 4

Za utrditev razumevanja, pokažite slike po naključnem vrstnem redu. Učenec mora sestaviti pravilno zaporedje in povedati kaj se dogaja. V nekaterih zaporedjih lahko oblikujemo več vrstnih redov, da povemo drugačno zgodbo.

 Izvabiti povezavo jezika

Primer: Pomivanje posode. Pri pomivanju posode razumemo tudi brisanje in spravljanje posode, kar lahko razširimo na različne družinske člane, na umazano posodo iz porcelana, jedilni pribor...   

 Učenje časov

Pretekli in prihodnji čas se pojavljata v različnih fazah zaporedja, kar uporabimo za učenje časov.

 Mimika

Spodbudite učenca, da vam z mimiko pokaže dejanje z ene slike in nato za celotno zaporedje.

9780863885266 -  Sequences 4 step

Cena z DDV €44,44


Kontakt

Paul Tootill

Expert d.o.o., Hrastje 216, 4000 Kranj, Slovenija

Tel: 04/2323-116 Faks:04/2335-139