Koliko?

Vsebina: Enajst slik s predmeti (rožnato ozadje) Enajst slik s številkami (modro ozadje): 0 – 10.  Enajst slik z napisanimi številkami na vsakodnevnih predmetih (vijolično ozadje): 0 – 10. Tri slike (zeleno ozadje) Cela torta, torta prerezana na polovico, torta razrezana na četrtine. Slike na temo praznovanje so uvod k številom. Na slikah so prikazane skupine predmetov za praznovanje od 0 do 10, druge pa nam kažejo števila. Uporabite jih za štetje, za prepoznavanje pisanih števil, primerjanje in za skupni pogovor

Navodilo za uporabo

Poglejte slike, ki prikazujejo predmete skupaj.

Štejte predmete na slikah.

Spodbudite otroke, da štejejo z vami.

Predstavite slike s števili v pravilnem vrstnem redu in povejte števila.

Po parih razporedite slike s števili s slikami števil na vsakdanjih predmetih.

 Kasneje pomagajte otrokom, da postavijo vsako sliko s številom poleg slike s predmetom

 Pogovarjajte se o rezanju torte na polovico ali na četrtine.

 Predstavite otrokom besede enak in več in manj, da jih bodo razumeli

 

9780863884795 - How Many?

36 kartice - 127x 90mm

Cena z DDV €15,19


Kontakt

Paul Tootill

Expert d.o.o., Hrastje 216, 4000 Kranj, Slovenija

Tel: 04/2323-116 Faks:04/2335-139