Enstavna zaporedja

48 slik.je razdeljenih v 12 dvostopenjskih in 8 tristopenjskih zaporedij. Vsako zaporedje prikazuje znano vsakodnevno aktivnost. Prikazane aktivnosti so domače uporabnikom vseh starosti. Uporabljamo jih pri individualnem in skupinskem delu za: zaporedja, logično mišljenje, jezikovno izražanje, besednjak, izboljšanje pogovornih veščin, vsakodnevne naloge.

 

  Opisovanje dvo oz. tro-delnih aktivnosti

Izberite zaporedje in pokažite prvo sliko učencem. Opišite dejanje z enostavnim jezikom. Nadaljujte z vsako sliko, dokler ni aktivnost dovršena.Uporabite isto zaporedje, pokažite slike posamično in v pravilnem zaporedju. Tokrat naj učenci opišejo aktivnost.

 Urejanje zaporedja

Izberite zaporedje in skupaj z učenci uredite slike v pravilno zaporedje. Opišite jim aktivnost. Uporabite isto zaporedje, pomešajte slike in učenec naj jih razporedi v pravilno zaporedje, pogovarjajte se ob aktivnosti.

 Logično mišljenje

Izberite zaporedje in ga pokažite v napačnem zaporedju. Učenci naj razložijo zakaj napačni vrstni red naredi aktivnost težko ali celo nemogočo.

 Razvijanje različnih časov

Izberite zaporedje in prikažite pretekli ali prihodnji čas s povezavo dogodka s prejšnjimi ali kasnejšimi dogodki. Izberite drugo zaporedje in učenci naj govorijo o prejšnjih ali kasnejših dogodkih. Pokažite celotno zaporedje učencem, Vprašajte jih, da napovedo ali si domišljajo kaj bi se lahko zgodilo prej ali kaj bi se lahko zgodilo kasneje.

 Učenje ali ponovno učenje praktičnih aktivnosti

Uporabite zaporedje kot kuhanje krompirja ali odnašanje smeti, da pomagate učencem, da pristopijo vsakdanjim nalogam logično. Skozi aktivnost se pogovarjajte z njimi ali razstavite zaporedje za vizualni spomin.

 Uporaba kretenj za komuniciranje

Izberite zaporedje, vendar imejte slike skrite. Uporabite kretnje s katerimi opišete aktivnost prikazano na dveh ali treh slikah. Vprašajte učence, da obrazložijo kaj delate.

Uporabite isto zaporedje, učenci naj opišejo aktivnost s kretnjami. Ko imajo dovolj samozavesti naj s kretnjami opišejo novo zaporedje.

 

9780863884757 - Simple Sequences

Cena z DDV €41,44


Kontakt

Paul Tootill

Expert d.o.o., Hrastje 216, 4000 Kranj, Slovenija

Tel: 04/2323-116 Faks:04/2335-139