Osebna varnost

 Slikovne kartice bodo pomagale uporabnikom pri diskusijah o zdravju in rezultatih varnosti. Nekatere izmed njih prikazujejo neposredno nevarnost, druge pa prikažejo možne dolgotrajne posledice.

Velikost kartic omogoča fleksibilen pristop glede na določene potrebe. Kartice lahko uporabljate s posamezniki ali s skupinami uporabnikov. Prikazujejo mnogo skupnih možnih nevarnosti. Uporabniki dobo uživali v prepoznavanju in odzivanju na različne tvegane nevarnosti, s katerimi se lahko srečajo v vsakdanjem življenju.

Kako uporabljati slikovne kartice

Pojdite skozi slike sistematično in izberite slike, ki bodo primerne za vaše uporabnike. Ta paket slik ilustrira veliko vidikov glede varnosti in odgovornega obnašanja v vsakdanjem življenju.

 V področja za razpravo lahko vključite sledeče teme:

 •  Odgovorna uporaba ognja in plina
 • Zaščita majhnih otrok pred nevarnimi situacijami
 • Učenje otrok in mladih ljudi pred splošnimi nevarnostmi
 • Previdno ravnanje pri uporabi orodja, opreme in strojev
 • Razumevanje potrebe po varnosti in higieni v kuhinji
 • Odgovorno obnašanje v prometu kot voznik, potnik ali pešec
 • Primerno oblačenje za posamezne aktivnosti
 • Razumevanje varne uporabe električnega toka
 • Hranjenje in zaklepanje strupov in kemikalij
 • Učiti se biti oprezen ko si sam in v družbi.
 • Prilagajanje na spremenjene zunanje pogoje kot so sonce ali tema
 • Biti pozoren, da ne ogrožamo drugih ljudi kot so otroci in občutljivi odrasli
 • Razumevanje posledic alkohola in drog in kako se upreti skušnjavi in pritiskom
 • Potreba po shranjevanju denarja dragocenih stvari

9780863884740 - Personal Safety

Cena z DDV €42,89


Kontakt

Paul Tootill

Expert d.o.o., Hrastje 216, 4000 Kranj, Slovenija

Tel: 04/2323-116 Faks:04/2335-139