Vedenje v družbi

Vedenje v družbi

Predstavljene slike bodo pomagale uporabnikom, da se osredotočijo na področja vedenja v družbi pri osebnem razvoju. Nekatere slike prikažejo učinkovito uporabo družbenih veščin, medtem ko druge prikazujejo pomanjkanje razumevanja teh veščin.

 Oblika kartic dovoljuje uporabniku razviti fleksibilen pristop glede na individualne potrebe. Slike Vedenje v družbi se lahko uporabljajo s posamezniki ali s skupino in prikazujejo mnogo načinov upravljanja družbenih aktivnosti. Uporabniki bodo uživali v razlaganju in odzivanju na različna družbena vplivanja v družinskih situacijah.

 Nekatere slike prikazujejo dobro razumevanje vedenja v družbi, tako da je medsebojno vplivanje prikazano mirno in brez stresa. Ostali ljudje so prikazani sproščeni in zadovoljni. Te slike so označene spodaj s +.

 Večina slik pa prikazuje pomanjkanje razumevanja posameznega vidika vedenja v družbi, tako da se eden ali več ljudi počuti prizadetih. Posledica čustvenega nezadovoljstva je prikazana z govorico telesa in obrazno mimiko ostalih članov skupine. Te slike so označene spodaj z -.

  UPORABA

Obdelajte set sistematično ali pa izberite določene slike, tako da te ustrezajo potrebam vaših uporabnikov. Ta set ima možnost prikazati mnogo pomembnih značilnosti družbenih veščin. Nekatere od teh so:

  •  Potreba po tem, da upoštevamo čustva drugih ljudi
  • Način po katerem družbeno sprejemljivo vedenje variira s kulturnimi razlikami, s formalnimi in neformalnimi okoliščinami in med različnimi družbenimi skupinami
  • Sestavine neverbalnega sporočanja, kot so drža, kretnje, spoštovanje osebnega prostora, obrazna mimika, dotik in pojavnost
  • Kako povečane osebnostne družbene veščine lahko zmanjšajo občutke izolacije in dvignejo samozavest
  • Odnos med agresivnim, samozavestnim in pasivnim obnašanjem
  • Kako lahko isto obnašanje prizadane ljudi na različne načine
  • Del tega je tudi poslušanje, skrb za druge ter spoštovanje njihovih potreb in razlik
  • Pomembnost učinkovitosti socialnih veščin v medsebojnih odnosih
  • Kako je dobro timsko delo odvisno od vsakega posameznika in njegove uporabe družbenih veščin.

 

9780863884221 - Social Behaviour

Cena z DDV €42,82


Kontakt

Paul Tootill

Expert d.o.o., Hrastje 216, 4000 Kranj, Slovenija

Tel: 04/2323-116 Faks:04/2335-139