Izločeni predmet

V kompletu je 48 slik, ki prikazujejo različne predmete. Predmeti na posamezni sliki so iz iste skupine, razen enega. Poišče se predmet, ki ne spada v to skupino. Glede na težavno stopnjo so slike razdeljene v tri skupine

  Uporaba:

Otroci bodo lahko z uporabo slik odkrili nekaj od mnogih načinov s katerimi se lahko osebni predmeti ali živali grupirajo skupaj. Primer: imajo podobno uporabo (potrebščine za pisanje na sliki 32), pripadajo posebni skupini ljudi (otroške igrače na sliki 3), imajo skupni prostor, kjer jih hranimo (vrtno orodje na sliki 5), skupne fizične lastnosti (okrogle žoge na sliki 39), imajo prirojeno sorodstvo (mačke na sliki 30), so iste starosti in spola (otroci na sliki 23).

 Aktivnosti za 1. stopnjo

Izberite sliko. Poglejte jo skupaj z otroci in poimenujte predmete. Govorite skupaj o predmetih in če je potrebno spodbudite otroke za pogovor o skupnih lastnostih treh predmetov v isti skupini. Vprašajte za ime predmeta, ki ne spada v skupino.

  •  Primer: slika 4, trije čolni so oblika transporta in potovanja po vodi. Prevažajo tovor in ljudi. Miza je odveč, ker je del pohištva. V nadaljevanju vprašajte otroke, da razmišljajo o drugih predmetih, ki spadajo v isto skupino kot trije povezani predmeti. Povedo naj razloge za njihovo izbiro.
  • Primer: otroci bi lahko dodali ribiški čoln, gliser ali čoln z vesli, ker vsi spadajo v isto skupino.

 Aktivnosti za 2. stopnjo

Izberite sliko. Otroci naj naštejejo predmete. Skupaj se pogovorite o predmetih in spodbudite otroke, da najdejo podobnosti med njimi. Vprašajte kateri predmet je različen na nek način in ga zato izločite.

  •  Primer: na sliki 20 imajo vsi predmeti dva rezila in jih uporabljamo za rezanje. Nož je različen, ker ima eno rezilo in reže na drugačen način.

 V nadaljevanju vprašajte otroke za ime skupine s štirimi podobnimi predmeti in za izločeni predmet. Vprašajte jih za tri nove predmete, ki se lahko dodajo izločenemu predmetu.

  •  Primer: otroci lahko dodajo jedilni nož, nožek (pipec), nož za rezanje kruha, da dopolnijo seznam.

 Aktivnosti za 3. stopnjo

Izberite sliko. Vprašajte otroke, da pogledajo šest predmetov in imenujejo skupino v katero ti predmeti spadajo. Nato naj povedo njihove podobnosti in razlike ter najdejo izločeni predmet.

  •  Primer: na sliki 35 so vsi predmeti pijače. Pripravljeni so za pitje v kozarcih in skodelici. Vse pijače so mrzle razen kave, ki je vroča in jo zato izločimo.V nadaljevanju naj otroci razdelijo pet podobnih predmetov v dve skupini glede na več lastnosti.
  •  Primer: na sliki 35 otroci lahko razdelijo pet mrzlih pijač na sadne pijače (pomarančni in jabolčni sok) in na nesadne pijače (kola, mleko in voda). Kot druga možnost je razdelitev v naravne pijače (pomarančni sok, jabolčni sok, mleko in voda) in industrijsko izdelane pijače (kola).

 

9780863882845 - Odd One Out

Cena z DDV €41,44


Kontakt

Paul Tootill

Expert d.o.o., Hrastje 216, 4000 Kranj, Slovenija

Tel: 04/2323-116 Faks:04/2335-139