Aktivnosti

 Čustva: smejanje, jokanje, nasmihanje, objemanje

 Gibanje: hoja, skakanje, plazenje, poskakovanje

 Priprava: umivanje, oblačenje, krtačenje, čiščenje

 Šola: štetje, branje, petje, igranje

 Igre z žogo: metanje, ujemanje, brcanje, udarjanje

 Sporočila: vpitje, pogovarjanje, pisanje, šepetanje

 Čas kosila: hranjenje, pitje, lizanje, točenje

 Otroška soba: barvanje, oblačenje, rezanje, postavljanje

 Premikanje stvari: porivanje, vlečenje, vožnja, nošnja

Navodilo za uporabo

Skupaj si oglejte slike in izberite najbolj priljubljene.

Poimenujte nekatera dejanja.

Pogovarjajte se o slikah v preprostem jeziku.

Imenujte eno dejanje v majhni skupini slik in potem prosite otroka, da ga poišče.

Ko so otroci pripravljeni, jih spodbudite, da tudi oni poimenujejo dejanje.

Razvrstite slike v barvno označene skupine.

Poskušajte posnemati nekatera dejanja. 

Spodbudite uporabo dveh ali treh besed skupaj s pogovorom o krtačenju las, pitju mleka, vožnji z velikim kolesom itd.


9780863882524 - Early Actions

36 kartice - 127x 90mm

Cena z DDV €15,19


Kontakt

Paul Tootill

Expert d.o.o., Hrastje 216, 4000 Kranj, Slovenija

Tel: 04/2323-116 Faks:04/2335-139