Kaj je to?

Kaj je to?

V kompletu je 24 slik velikega formata in 48 slik polovične velikosti. Skupino sestavljajo 3 slike. Velika slika vsake skupine prikazuje običajen pogled na predmet. Ostali sliki v vsaki skupini sta polovične velikosti in prikazujeta:

  • isti predmet, ampak z dveh neobičajnih pogledov

     ali

  •  dva različna dela predmeta.

 UPORABA Kaj je to?

 Prepoznavanje slik predmetov je podprto z: 

  • jasno predstavitvijo
  • predmet je v ospredju
  • pričakovano orijentacijo
  • večina predmeta je vidnega

Prva dva kriterija, ki sta našteta zgoraj sta vedno prisotna, vendar na slikah od 1 do 12 (običajen pogled), je orijentacija nepričakovana in na slikah od 13 do 24 (del predmeta) je prikazan samo del predmeta. Opazovalec si mora razlagati prepoznavanje predmetov iz preteklih izkušenj ali podanih slikovnih informacij.

 NEOBIČAJEN POGLED

Izberite skupino treh slik, ki prikazujejo posamezen predmet. Pokažite sliko b in vprašajte učenca(e) po predmetu. Če je ta negotov, pokažite še sliko c. V primeru, da predmeta ne prepozna mu pomagajte s vprašanji kot so: kam spada predmet?, velikost predmeta, kje ga najde? Uporabite sliko za potrditev pravilno prepoznanega predmeta.

 Preden greste na naslednjo skupino slik, vzpodbudite učenca(e), da opiše zakaj je neobičajen pogled težje obrazložiti kot običajen pogled.

 DEL PREDMETA

Izberite skupino treh slik, ki prikazujejo posamezen predmet. Pokažite sliko b in vprašajte učenca(e), kaj prikazuje in kaj lahko večji predmet vsebuje? Pokažite sliko c za pomoč pri potrditvi ideje ali pri dajanju nadaljnih informacij.

 Če je potrebno pomagajte s vprašanji o materialu iz katerega je predmet, kdo ga lahko uporablja ali ga vprašajte o predmetovi celotni podobi. Uporabite sliko a, da potrdite prepoznani predmet.

 Preden preidete na naslednjo skupino slik, vzpodbudite učenca(e), da pogledajo podrobnosti na slikah in poimenujejo dele, ki sestavljajo celoten predmet. 

 9780863885112 - What is It?

Cena z DDV €41,44


Kontakt

Paul Tootill

Expert d.o.o., Hrastje 216, 4000 Kranj, Slovenija

Tel: 04/2323-116 Faks:04/2335-139