Reševanje problemov

Reševanje problemov

Slikovne kartice Reševanje problemov prikazujejo vsakdanje probleme in dve možni rešitvi. Nekateri problemi se morajo rešiti takoj, nekateri pa se rešujejo več časa. Nekateri so resni, drugi pa samo nadležni. Nekateri načini s katerimi rešujemo probleme so bolj učinkoviti kot drugi. Učenci se bodo soočili z mnogimi prikazanimi situacijami v praksi.

  VSEBINA:

Komplet vsebuje 48 slik, ki so v oštevilčenih skupinah po tri s sledečo razvrstitvijo:

  1. Slika prikazuje problem
  2. Slika prikazuje možno rešitev
  3. Slika prikazuje alternativno ali drugo možno rešitev

 UPORABA

 Za splošno jezikovno delo

Pokažite sliko s problemom in eno sliko z rešitvijo. Klient ali učenec naj opiše problem in rešitev. Pokažite mu še drugo rešitev in naj govori o drugi rešitvi. Pokažite sliko s problemom in klient ali učenec naj napove dejanja prikazana na slikah z rešitvami Pokažite eno od dveh slik z rešitvijo in klient ali učenec naj sklepa kako je prišlo do te aktivnosti.

 Za razvoj razumevanja vrstnega reda

Učenec naj ima vse tri slike iz niza, najti mora sliko s problemom in sliki z rešitvami. Opisati mora osnovno težavo in dva načina za rešitev. Primer: izgubljena kapa. Problem - kapa plava od brega. Rešitvi - deček jo poskuša doseči z dolgo palico in drugi deček, ki ima nepremočljive škornje gre za njo po vodi.

 Za razumevanje, da se je potrebno logično približati problemom

Učenec ali klient naj imata vse tri slike iz niza v katerih problem ne more biti takoj rešen. Ko je že govoril o problemu in rešitvah, naj klient opiše posledice dogodka Primer: zbujen ponoči. Moški premaguje svojo težavo z branjem knjige ali s toplo pijačo. Njegov spanec je moten in drugega dne se bo počutil zaspanega in maj sposobnega.

 Za razumevanje, da lahko izbrane možnosti rešijo samo del problema

Učenec ali klient naj imata vse tri slike iz niza v katerih je ena rešitev manj učinkovita od druge. Ko je že govoril o problemu in rešitvah, naj razmisli ali dani rešitvi rešita problem ali samo del problema. Primer: razočaranje pri kosilu. Dekle je pustilo hrano, ker je ne mara in ne zato, ker ni želelo jesti. Druga rešitev je boljša, ker s pogovorom lahko doseže, da ji prinesejo kaj drugega.

 Za razumevanje, da nekatere rešitve ne ustrezajo vsem, ki so vključeni v problem

Učenec ali klient imata vse tri slike iz niza, kjer je vključena več kot ena oseba. Ko je že govoril o problemu in rešitvah, naj razmisli kako bi mislili različni ljudje, ki so vključeni v možnih rešitvah. Primer: razmetana spalnica. Če mama pospravi dečkovo sobo, bo deček zadovoljen, toda mama bo morda mislila, da bi tudi on moral prevzeti del odgovornosti. V primeru, da deček sam pospravi sobo, bo morda mislil, da je to prevelika naloga zanj.

 Upoštevati, da čustva lahko vplivajo na odločitve, ki jih naredimo

Učenec ali klient naj imata vse tri slike iz niza, ki prikazujejo enega ali več nesrečnih ljudi. Ko je že govoril o problemu in rešitvah, naj razmisli kako so čustva vplivala na odločitve. Primer: prepir. Molčanje ni pametna rešitev, ker postanejo ljudje nesrečni in osamljeni. To je verjetno odziv na jezo, ki jo čutijo. Pogovor o vzrokih za prepir je zelo pozitiven, vendar težje izvedljiv, ko so prizadeti.    

9780863883569 - Problem Solving

Cena z DDV €41,44


Kontakt

Paul Tootill

Expert d.o.o., Hrastje 216, 4000 Kranj, Slovenija

Tel: 04/2323-116 Faks:04/2335-139