Promet in prevozna sredstva

Promet in prevozna sredstva

Komplet je sestavljen iz 96 slik, ki prikazujejo vozila in ostale oblike prevozov. Razdeljen je na šest skupin, ki prikazujejo vozila oz. promet v zraku, na vodi, po železnici, osebna vozila, motorna kolesa in kolesa ter vozila v javnih službah in ostala vozila. Slike lahko ločimo s posebnimi razdelilci.

 PREDLAGANI PRISTOPI

 Naštete ideje in dejavnosti morajo biti predstavljene na primerni težavnostni stopnji, prilagojene in razširjene za različne potrebe in interese posameznika ali skupine. Spontanost ina raznovrstnost sta pomembna dodatka pri učenju jezika.

 Razvijanje besednega razumevanja

Izberite nekaj slik in jih razporedite tako, da so vidne. Uporabite preprost jezik kot: Pokaži mi helikopter; Poišči mi jahto; Daj mi sliko gasilnega avtomobila, da ugotovite osnovno razumevanje.

 Povečajte težavnostno stopnjo tako, da pokažete na značilnost prikazanega predmeta: Kateri potujejo po vodi; Poišči vozilo, ki prevaža živali ali Katero ima tri kolesa?

Spodbujanje jezikovnega izražanja

Ko se poveča besedno razumevanje in pojmi postanejo jasni, so izrazi razviti od posameznih besed, ki opisujejo sedanje potrebe in dogodke do slovnično pravilnih stavkov za izražanje kompleksnih idej.

Da bi spodbudili uporabo fraz, se odprto pogovorite o idejah in povežite misli in jezik z osebnimi izkušnjami in posebnostmi.

 Gradnja besednega zaklada

Besedni zaklad se poveča, ko se izkušnje razvijejo z dogodkov, ki so zunaj neposrednega okolja in tudi zavedanje preteklosti in prihodnosti. Sprva so lahko slike povezane z osebno izkušnjo, kasneje pa lahko razširimo z uporabo različnih idej in interesnih področij.  

 Razvrščanje

Pojmi se razvijejo z učenjem grupiranja in sortiranja predmetov glede na različne lastnosti, funkcije in posebnosti.

Za nižji nivo predstavite slike, ki spadajo v isto skupino, razen ene.

Za težjo nalogo predstavite večjo mešano skupino slik in prosite, da se razdelijo na podskupine kot: vozila, ki prevažajo potnike, tista, ki pomagajo pri nesrečah in tista, ki vozijo na dolge razdalje.

 Razvijanje komunikacijskih veščin

Poslušanje in vključevanje v pogovor sta pomembni sestavini komuniciranja. Igre in aktivnosti, ki to vzpodbujajo so pomemben del učnega načrta.

Primer: Poišči parno lokomotivo: Pokaži snežni plug in gorsko kolo; Pokaži hidrogliser, tovornjak za smeti in kipanje, moped, policijski avto in rešilni čoln.

Vključevanje se razvije s postavljanjem vprašanj in odgovarjanjem, kar zahteva govorjenje in poslušanje.    

 

9780863883934 - Transport & Vehicles

Cena z DDV €56,64

 


Kontakt

Paul Tootill

Expert d.o.o., Hrastje 216, 4000 Kranj, Slovenija

Tel: 04/2323-116 Faks:04/2335-139