Osebni predmeti

 Osebni predmeti

V kompletu je 96 slik, ki prikazujejo različne predmete. Slike so razdeljene v 6 skupin, ki so ločene s pregradnimi karticami.

 Skupine so sledeče:

  1. Predmeti za nego in oskrbo        
  2. Predmeti za zabavo in sprostitev
  3. Otroške igrače                             
  4. Osebni predmeti
  5. Predmeti v hiši                       
  6. Predmeti v kopalnici

 Za lažje izbiranje in sortiranje je vsaka slika na zadnji strani oštevilčena in označena z naslovom kompleta.

 PREDLAGANI PRISTOPI

 Naštete ideje in dejavnosti morajo biti predstavljene na primerni težavnostni stopnji, prilagojene in razširjene za različne potrebe in interese posameznika ali skupine. Spontanost ina raznovrstnost sta pomembna dodatka pri učenju jezika.

 Razvijanje besednega razumevanja

Izberite nekaj slik in jih razporedite tako, da so vidne. Uporabite preprost jezik kot: Pokaži mi gugalnega konjička; Poišči mi ščetko za nohte; Daj mi časopis, da ugotovite osnovno razumevanje.

Povečajte težavnostno stopnjo tako, da pokažete na značilnost prikazanega predmeta: Katera je igrača; Poišči tiste, iz katerih beremo; Katere predmete hranimo v kopalnici.

 Spodbujanje jezikovnega izražanja

Ko se poveča besedno razumevanje in pojmi postanejo jasni, so izrazi razviti od posameznih besed, ki opisujejo sedanje potrebe in dogodke do slovnično pravilnih stavkov za izražanje kompleksnih idej.

  • Primer: Fotografski aparat

a. Primerjajte: Ali je to radio ali fotografski aparat

b. Izgovorite prve črke besede: fo...

c. Pomagajte z vodenjem: Potrebujem film za ....

d. Govorite o izbrani besedi: Ponavadi slikamo družino ali prijatelje.

Da bi spodbudili uporabo fraz, se odprto pogovorite o idejah in povežite misli in jezik z osebnimi izkušnjami in posebnostmi.

 Gradnja besednega zaklada

Besedni zaklad se poveča, ko se izkušnje razvijejo z dogodkov, ki so zunaj neposrednega okolja in tudi zavedanje preteklosti in prihodnosti. Sprva so lahko slike povezane z osebno izkušnjo, kasneje pa lahko razširimo z uporabo različnih idej in interesnih področij.

  • Primer: O osebnih predmetih se lahko pogovarjamo v zvezi s prisotnimi ljudmi, nato o različnih potrebah ljudi, ki delajo ali pa so upokojeni.

Za ponazoritev posameznih tem predstavimo delavnice ali izdelamo posterje, kar vključuje risanje, uporabo kolaža ali samo pisanje.  

9780863883880 - Possessions

Cean z DDV €56,64


Kontakt

Paul Tootill

Expert d.o.o., Hrastje 216, 4000 Kranj, Slovenija

Tel: 04/2323-116 Faks:04/2335-139