Osnovni zaporedja

Osnovni zaporedja

Komplet sestavlja 48 slik, ki so organizirane v 16 skupin, v katerih so po 3 slikovna aporedja.                                                                                                                      

  Predlagani način uporabe

 1. faza

Vzemite zaporedje enega dogodka, pokažite prvo sliko in se o dejanju pogovorite. Nadaljujte z ostalimi slikami, ki si sledijo v zaporedju. V tej fazi je poudarek na učenju razumevanja dogodkov.

  2. faza

Ponovite zgornji postopek in spodbudite otroka naj pove, kaj se na slikah dogaja.

  3. faza

Pokažite otroku vse 3 slike in ga spodbudite, da opiše zaporedje kot celoto.

  4. faza

Za poglobitev razumevanja slik jih razvrstite po naključnem vrstem redu. Otroka spodbudite, da jih razvrsti v pravilnem zaporedju in jih opiše.

 Slikovne kartice uporabljate še lahko:

    MIMIKA

  •  za učenje časov (sedanji, pretekli in prihodnji)
  •  a učenje naslednjih predlogov: NA, V, GOR, DOL in POD.
  •  a učenje pridevnikov: barve, velikost, težo, počutje.......

Sliko ali celotno zaporedje lahko pokažete otrokom z mimiko in jih vključite v sodelovanje. Vloge lahko zamenjate, tako da otroci pokažajo dogajanje z mimiko.

9780863883514 - Basic Sequences

Cena z DDV €41,44


Kontakt

Paul Tootill

Expert d.o.o., Hrastje 216, 4000 Kranj, Slovenija

Tel: 04/2323-116 Faks:04/2335-139